امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

کارشناسی-علوم انسانی(بورد آموزشی)

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

   با توجه به حد نصاب  نرسیدن بعضی از کلاسها و همچنین  تغيير استاد مربوطه، تعدادی از کلاسها به شرح زیر حذف و  به جاي آنها كلاسهاي ديگري ارائه شده است. بديهي است دانشجویان جهت اطلاع از برنامه هفتگي مجداداً انتخاب واحد خود را مورد بازبيني قرار داده و تأيديه دريافت نمايند.

                     

كلاسهاي حذف شده رشته حسابداري

 

رديف

نام درس 

مشخصه

زمان

استاد

مقطع

1

حسابرسي 1

1993

شنبه 15-45/12

دكتر سالاري

كارشناسي

2

حسابرسي 2

1999

دوشنبه 15/15-13

دكتر سالاري

كارشناسي

3

حسابرسي 2

147

سه شنبه 15-45/12

دكتر سالاري

ناپيوسته

4

حسابرسي 2

148

سه شنبه 30/17-15/15

دكتر سالاري

ناپيوسته

 

 

كلاسهاي جديد رشته حسابداري

رديف

نام درس 

مشخصه

زمان

استاد

مقطع

1

حسابرسي 1

1993

دوشنبه 45/19-30/17

آقاي خاشعي

كارشناسي

2

حسابرسي 2

1999

دوشنبه 15/17-15

آقاي خاشعي

كارشناسي

3

حسابرسي 2

147

سه شنبه 20-45/17

آقاي خاشعي

ناپيوسته

4

حسابرسي 2

148

سه شنبه 30/17-15/15

آقاي خاشعي

ناپيوسته

 

 

 

                                                                                                          

--------------------------------------------------

توجه

كليه دانشجوياني كه واحد تربيت بدني - تربیت بدنی ویژه  و  ورزش 1- ورزش ویژه   را در نيمسال اول 96-95 اخذ نموده اند:

((كليه كلاس هاي تربيت بدني واحد خواهران و برادران از  روز شنبه  7/17/ 95  )) مطابق با ساعات انتخاب شده دانشجو در انتخاب واحد،  شروع خواهد شد.

کلیه كلاس هاي واحد خواهران  در مجوعه ورزشي حجاب (سوله ورزشی خانه بد مینتون ) به آدرس: بلوار غدیر -جنب تالار شهيد آويني-مجموعه ورزشی حجاب ) برگزار و کلیه کلاس های واحد برادران در زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس برگزار خواهد شد.

 

حضور در کلیه کلاس هابرای کلیه دانشجویان  الزامی است

دانشجویانی کهواحد تربیت بدنی ویژه  و  ورزش ویژه را نیز اخذ نموده اند ، باید در کلیه کلاس ها حضور یابند ودر صورت غيبت غیر موجه  واحد مربوطه توسط گروه تربيت بدني حذف مي گردد.

به همراه داشتن پوشش مناسب ورزشي در اولين جلسه كلاس الزامي است

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________