امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

کارشناسی-فنی و مهندسی(بورد آموزشی)

قابل توجه

كليه دانشجوياني كه واحد تربيت بدني - تربیت بدنی ویژه  و  ورزش 1- ورزش ویژه   را در نيمسال اول 96-95 اخذ نموده اند:

((كليه كلاس هاي تربيت بدني واحد خواهران و برادران از  روز شنبه  7/17/ 95  )) مطابق با ساعات انتخاب شده دانشجو در انتخاب واحد،  شروع خواهد شد.

کلیه كلاس هاي واحد خواهران  در مجوعه ورزشي حجاب (سوله ورزشی خانه بد مینتون ) به آدرس: بلوار غدیر -جنب تالار شهيد آويني-مجموعه ورزشی حجاب ) برگزار و کلیه کلاس های واحد برادران در زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس برگزار خواهد شد.

 

حضور در کلیه کلاس هابرای کلیه دانشجویان  الزامی است

دانشجویانی کهواحد تربیت بدنی ویژه  و  ورزش ویژه را نیز اخذ نموده اند ، باید در کلیه کلاس ها حضور یابند ودر صورت غيبت غیر موجه  واحد مربوطه توسط گروه تربيت بدني حذف مي گردد.

به همراه داشتن پوشش مناسب ورزشي در اولين جلسه كلاس الزامي است

-----------------------------------------------------------------------------

قابل توجه

 كليه دانشجوياني كه واحد تربيت بدني و ورزش 1 را در نيمسال تابستان 95-94 اخذ نموده اند:

 

((كليه كلاس هاي تربيت بدني واحد خواهران (استاد نگهداری)و برادران(استاد هاشمی ) از  4 شنبه  4/23/ 95  )) مطابق با ساعات انتخاب شده دانشجو در انتخاب واحد،  شروع خواهد شد.

کلیه كلاس هاي واحد خواهران  و برادران  در مجوعه ورزشي حجاب (سوله ورزشی خانه بد مینتون ) به آدرس: بلوار غدیر -جنب تالار شهيد آويني-مجموعه ورزشی حجاب ) برگزار مي شود.

و

حضور در کلیه کلاس ها الزامی است ودر صورت غيبت واحد مربوطه توسط گروه تربيت بدني حذف مي گردد.

به همراه داشتن پوشش مناسب ورزشي در اولين جلسه كلاس الزامي است

 

 گروه تربيت بدني

____________________________________________________________________

بسمه تعالی

دانشجویان درس اقتصادومدیریت صنعتی(رشته متالورژی وبرق) ودرس ارزیابی طرح های اقتصادی (رشته علوم اقتصادی)ودرس اقتصاد مهندسی (رشته عمران)با خانم پاسلار، می توانند جهت مشاهده برگه امتحان پایان ترم خودروز سه شنبه مورخ 1 تیرماه ازساعت 11 الی 12:30 به کلاس 217 مراجعه نمایند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجويان

 

 

ويژه دانشجوياني كه واحد    تربیت بدنی   و  تربیت بدنی ویِژه    را اخذ کرده  اند  :

 

امتحان كتبي(10 نمره ) در تاريخ 3/12/ 1395 ساعت 14ظهر  در سالن امام رضا برگزار خواهد شد.

 

عدم حضور در جلسه امتحان منجر به از دست دادن 10 نمره خواهد شد و به هيچ وجه امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

اين امتحان ويژه  کلیه دانشجويانی است که این واحدها را اخذ نموده اند

 

 جزوه تربيت بدني و تربیت بدنی ویژه  یکسان است. جزوه از  انتشارات پژوهش دانشگاه تهيه و امتحان به صورت تستي خواهد بود.

 

 

گروه تربيت بدني

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجویان رشته الکترونیک

v    کلاس های آزمایشگاه خانم دهقان از روز چهارشنبه مورخ 25/1/95 برقرار می باشند.

v    کلاس های آقای دکتر منصور حسینی روزهای چهارشنبه وپنجشنبه مورخ 18/1/95 و19/1/95 برقرار می باشند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجویان رشته برق (مقطع کارشناسی)

Ø     کلاس آزمایشگاه اصول میکرو روزچهارشنبه (9:45-7:30)به دلیل نرسیدن به حدنصاب حذف گردید.

Ø     کلاس زبان تخصصی مشخصه 2344 به روز یکشنبه (11:15-9:45)انتقال یافت.

Ø     کلاس های آقا ی دکتر منصورحسینی به صورت یک هفته درمیان برگزارمی گردند.

 

قابل توجه دانشجویان رشته مواد (مقطع کارشناسی)

Ø    تمامی دانشجویانی که درنیمسال دوم 95-94درس کریستالوگرافی رااخذ نموده اند.ملزم به شرکت درکلاس تئوری این درس درروزهای سه شنبه 14:30-13 می باشند.

 

قابل توجه دانشجویان رشته ICT(مقطع کارشناسی)

Ø     کلیه دانشجویانی که درنیمسال دوم 95-94 دروس شبکه های مدیریت مخابراتی،کارگاه شبکه های مدیریت مخابراتی،فناوری اطلاعات،کارگاه شبکه انتقال داده،کارگاه سیستم های مخابرات سیار رااخذنموده اند هرچه سریعتر به گروه مراجعه نمایند.

-----------------------------------------------------------------------------

دانشجویان محترم رشته کارشناسی ناپیوسته معماری رشته علمی کاربردی معماری

می بایستی  پس از انتخاب واحد هرچه سریع تر به خانم شکر ریز کارشناس گروه معماری مراجعه نمایند . تا انتخاب واحد شما تآیید گردد.

--------------------------------------------------------------------------