امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره کارگزینی و رفاه هیات علمی

رئيس اداره کارگزینی و رفاه هیات علمی: آقاي دکتر سعید مراد‌پور

کارشناس اداره کارگزینی و رفاه هیات علمی: خانم ناهید سلیمی‌پور

 

شرح وظایف:

- نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه‌هاي آموزشي
- صدور احكام كارگزيني اعضاء هيات علمي
- نظارت بر اجراي قوانين مربوط به افزايش حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي واحد
- نظارت بر اجراي ضوابط در انتخاب مديران اجرايي و مديران گروه و صدور ابلاغ‌ها و احكام حقوقي مربوطه
- تهيه ليست کارکرد حق‌التدريس تمامي اعضاء هيات علمي و اساتید مدعو
- نظارت بر روند حضور اعضاء هيات علمي و مديران واحد در محل كار و در كلاس درس
- اجراي قوانين كميته انتظامي هيات علمي و اساتید مدعو
- اجراي قوانين مربوط به ترفيع (ارتقاء پايه)
- انجام مراحل ارتقاء مرتبه و تبديل وضعيت اعضاء هيات علمي
- انجام امور مربوط به بورس تحصيلي اعضاء هيات علمي
- نظارت بر اجراي ضوابط قانوني مربوطه در امر رعايت حداقل و حداكثر سقف تدريس
- نظارت بر تخصيص دروس مختلف به اساتيد با توجه به رشته و گرايش تحصيلي آنها
- نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طريق گروه‌هاي آموزشي ذيربط
- نظارت بر تكميل واحدهاي موظفي همكاران هيات علمي و رعايت اولويت در تخصيص دروس اضافي به اساتيد غير هيات علمي بر اساس مدرك تحصيلي مرتبه علمي و سوابق تحصيلي
- همكاري با معاونت پژوهشي در جذب و استخدام متخصصين مشمول خدمت وظيفه
- نظارت بر اعطاء تسهيلات مالي مختلف به اعضاء هيات علمي
- استعلام مدارك تحصيلي ارائه شده و ريز نمرات تمامي اعضاء هيات علمي و مدعو از دانشگاه‌هاي محل تحصيل آنها

 

بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها

آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیدریافت
تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی دریافت
بخشنامه  حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکترای تخصصیدریافت
بخشنامه بهره گيري از ساعات موظف اساتيددریافت
بخشنامه گواهي هاي اخذ شده در ارتقادریافت

بخشنامه جدید در مورد ارتقا به استادیاری

دریافت
چارت روند جذب هیات علمی در واحد بندرعباسدریافت
بخشنامه راهنما و مشاوره برای دانشجویان دکترادریافت
بخشنامه ترفیع سالانه(جدید- 93.7.3)دریافت
آیین‌نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیدریافت
دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهدریافت
الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضاای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکتریدریافت
آیین نامه اعطای بورس داخل - ارتقای سطح علمی مربیاندریافت
اصلاح فرآینده ثبت پرونده های ارتقاء در واحد های دانشگاهی دریافت
تعیین میزان آموزانه (حق التدریس) مدرسان عضو هیات علمی و غیر عضو هیات علمی از نیمسال تحصیلی 95-94دریافت

فرم‌ها

فرمهای استخدام اعضای هیات علمی نیمه وقتدریافت
فرم ارتقا مرتبه علمیدریافت
فرم تبدیل وضعیت اعضا هیات‌علمی از پیمانی به رسمی ازمایش و رسمی قطعیدریافت
فرم ترفیع سالانهدریافت
فرم شماره یکدریافت
فرم رزومه علمی پژوهشی و اجرایی اساتیددریافت
چك ليست مدارك مورد نياز جهت تبديل وضعيت اعضاي هيات علميدریافت

 

تلفن تماس: 6677509-0761