امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره نقل و انتقالات

اداره نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه:

 

اداره نقل و انتقالات دانشجویی در طبقه دوم ساختمان اداری دانشگاه  واقع شده است و مسئولیت این قسمت از حوزه معاونت دانشجویی برعهده خانم صغری هاشمی پور می باشد.

 

شرح وظایف کارشناس نقل و انتقالات دانشجویی:

1-    مشاوره به دانشجویان محترم متقاضی نقل و انتقالات

2-    تطبیق مدارک ارائه شده در سایت با اصل مدارک

3-    بررسی اطلاعات آموزشی دانشجو در سایت و استعلام از آموزش دانشگاه

4-    ثبت اعلام نظر مبدأ و مقصد

5-    معرفی دانشجویان به آموزش جهت گرفتن لیست دروس

6-    ثبت نام نهایی دانشجویان در سایت دانشگاه

7-    ارسال پرونده دانشجویان انتقالی از واحد

8-    اعلام وصول پرونده دانشجویان انتقالی به واحد