امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره فوق برنامه دانشگاه

اداره فوق برنامه

اداره فوق برنامه یکی از زیر مجموعه های معاونت دانشجوئی می باشد . مسئوولیت این قسمت از حوزه معاونت دانشجوئی بر عهده خانم صدیقه مختاری می باشد .

 

شرح وظایف امور فوق برنامه:

1- تهیه و تنظیم پرونده های تخفیفات دو دانشجوئی و همچنین انجام امورات مربوط به آنها

2- پیگیری و تنظیم پرونده های تخفیفات دانشجوئی مربوط به سایر موارد

3- پیگیری و مکاتبه با سازمان مرکزی در خصوص تخفیف دانشجویانی که بیماریهای خاص دارند

4- ثبت نام دانشجویانی که قرار است به صورت همکار دانشجوئی در دانشگاه به کار گرفته شوند

5- تهیه و تنظیم اسناد حقوقی کلیه دانشجویانی که به صورت همکار دانشجوئی در دانشگاه مشغول به کار هستند

6- ارسال گزارشات تنظیم شده همکار دانشجوئی به سازمان مرکزی در پایان هر ترم

7- پیگیری و برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجوئی