امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره فارغ التحصیلان

مدارک لازم برای صدور دانشنامه المثنی

شرايط صدور مدارك تحصيلي المثني به قرار زير مي باشد:

بر اساس  بخشنامه شماره 7000/34 مورخ24/1/84 سازمان مرکزی دانشگاه در صورت مفقود شدن دانشنامه،فارغ التحصیل لازم است جهت صدور مدرک المثنی مدارک زیر را تهیه و به اداره فارغ التحصیلان دانشگاه تحویل دهند:

1-     سه نسخه آگهی مفقود شدن دانشنامه در روزنامه های کثیرالانتشار( به فاصله هر دو هفته یکبار). برای دیدن متن آگهی اینجا کلیک کنید.

توجه: در مورد مفقودی گواهینامه موقت درج دو مرتبه آگهی کافیست.

2-     از فرم تعهد نامه مربوطه پرینت تهیه و به طور کامل تکمیل گردد و به اداره فارغ التحصیلان دانشگاه تحویل داده شود. (جهت رویت فرم تعهد نامه اینجا کلیک کنید.)

3-     از فرم استشهاد محلی مربوطه پرینت تهیه و به طور کامل تکمیل گردد و به اداره فارغ التحصیلان دانشگاه تحویل دهید. ( جهت رویت فرم استشهاد محلی اینجا کلیک کنید.)

4-     اصل و کپی فیش بانکی به مبلغ 300000 ریال به حساب سیبای شماره 0104460446004 بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

5-     یک قطعه تمبر مالیاتی ده هزار ریالی

توجه: ارائه فیش بند(4) فقط برای صدور دانشنامه المثنی لازم است. در مورد گواهینامه موقت ارائه این فیش لازم نیست.

6-     یک قطعه عکس 4×3 با زمینه سفید رنگ( با رعایت شئونات اسلامی برای خواهران) فقط برای صدور دانشنامه المثنی الزامی است.