امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره فارغ التحصیلان

درخواست ریز نمرات برای وزارت امور خارجه

مدارك لازم جهت صدور ريزنمرات قابل ترجمه:

کلیه فارغ التحصیلان در صورت نیاز به ریزنمرات تایید شده، لازم است پس از دریافت دانشنامه فارغ التحصیلی با ارائه مدارک زیر در این خصوص اقدام نمایند:

 

1-     یک نسخه از دانشنامه فارغ التحصیلی

2-     فیش بانکی به مبلغ 55000 ریال به حساب سیبای بانک ملی به شماره0104440446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

3-     تکمیل فرم درخواست کتبی

توجه:صدور ریزنمرات قابل ترجمه صرفاً پس از صدور دانشنامه فارغ التحصیلی امکان پذیر است.