امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره ثبت نام

اداره  ثبت‌نام: اين قسمت عهده‌دار ثبت‌نام اوليه دانشجويان و نيز پيگيري نقص مدارك پايه دانشجويان است.

در اداره ثبت‌نام  همكاران ذيل در حال فعاليت هستند:

1-جناب آقاي سعید عابديني

2- جناب آقای یونس هاشمی راد

3- جناب آقای عباس شجاعی