امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره تربیت بدنی

شرح وظایف اداره تربیت بدنی:

1- استعدادیابی دانشجویان در رشته های ورزشی گوناگون
2- برگزاری تمرین های ورزشی

3- پیگیری بیمه ورزشی دانشجویان شرکت کننده در مسابقات

4- شرکت در مسابقات ورزشی منطقه ای و سراسری

5- پیگیری قراردادهای ورزشی با مربیان تیم های ورزشی دانشگاه

6- تهیه لباس ورزشی تیم های دانشگاه
7- انعکاس موفقیت های ورزشی دانشجویی

8- پیگیری تخفیف شهریه ورزشی به دانشجویان قهرمان مطابق بخشنامه ها

9- پیگری آیین نامه های مربوط به شرکت در مسابقات ورزشی منطقه و کشور

10- اعزام قهرمانان دانشگاه به مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی

11- معرفی دانشجویان قهرمان به تربیت بدنی منطقه پانزده و اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی
12- معرفی علاقه مندان به شرکت در کلاسهای آموزشی مختلف ورزشی
13- نظارت بر فعالیت های ورزشی کانون ها و تشکل های دانشجویی

 

ضميمه:
فايلتوضحياتحجم فايل
Download this file (آيين نامه و بخشنامه.docx)آيين نامه و بخشنامه.docx 18 Kb