امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره آموزش كل

مجموعه آموزش کل

درمجموعه آموزش كل : افراد   زير مشغول  به  كار  مي باشند:

1-سركار  خانم  شیخی زاده  كارشناس امور آموزش  -رئيس دفتر  معاونت
2- سركارخانم سليمي  پور – مسئول خدمات ماشين  آموزش
3-سركارخانم سليمي –مسئول   امورتايپ  آموزش