امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آشنايي با معاونت دانشجوئی و فرهنگی

آشنايي با معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس:
معاونت دانشجوئی و فرهنگی   دانشگاه در بعد فرهنگی وظیفه ارتقای ارزش¬های اسلامی و نیز افزایش مهارت¬ها و باور¬های فرهنگی و اجتماعی کارآمد و همچنین خدمات رسانی مطلوب در زمینه رفاهی  در میان دانشگاهیان را بر عهده دارد.  بعد فرهنگی و اجتماعی این معاونت، در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی، مکمل برنامه کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی، در زمینه رسیدن به پیشرفت همزمان معنوی و مادی است.
از این رو معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس  تلاش می¬کند، با کمک دانشگاهیان فرهیخته این مجموعه، زمینه رشد  فرهنگی و اجتماعی را برای تمام اقشار دانشگاهی (دانشجویان، استادان و کارمندان) فراهم کند. در این میان دانشجویان به¬ عنوان بزرگترین قشر دانشگاه و آینده¬ سازان ایران اسلامی، همواره پر¬رنگ ترین نقش را در برنامه¬ های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایفا کرده¬ اند و در زمینه¬ های گوناگون این حوزه افتخار¬آفرین بوده¬ اند.
بعد دانشجوئی معاونت دانشجوئی و فرهنگی يكي از محوري ترين و حساس ترين زیرشاخه های اجرائی  دانشگاه است كه با بسترسازي مناسب، نقش پشتيباني از حوزه هاي آموزشي و پژوهشي را به عهده داشته و با حفظ و ارتقاء نقش حمايتي خود در حوزه هاي تحت نظارت، در راستاي ايجاد محيطي مطلوب براي محقق ساختن اين اهداف گام برداشته است.
از این رو معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس  ارتباط مستقيم با دانشجويان داشته و برنامه ريزي ، اداره و هدايت امور رفاهی دانشجويي دانشگاه از جمله خدمات دانشجويي ( اسكان،تغذيه و رفاه، مشاوره های دانشجوئی، نقل و انتقالات دانشجوئی ، امور مشمولین و امور انضباطی دانشجویان ) و اتخاذ تمهيدات لازم در اين راستا در حدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزيابي بر اجراي آنها را بر عهده دارد.
 راهبردها و برنامه هاي عملياتي معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در زمینه های فرهنگی و اجتماعی :
1-    معرفی هرچه بیشتر مضامین آسمانی قرآن کریم و تلاش در جهت جذب هر چه بیشتر   دانشجوییان ، کارمندان و اعضای هیات علمی  به مضامین قرآنی
2-    تلاش در جهت گسترش  فرهنگ نماز و  نماز گذاری
3-    تلاش برای معرفی و نهادینه سازی موضوع  حجاب و عفاف
4-    ارائه سیمایی هر چه روشن تر از فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین این مسیر روشن
5-    تشويق دانشگاهيان به حضور در انواع کانونهای فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه در قالب طرح های ماندگار فرهنگی
6-    ايجاد زمينه مناسب براي مبادله افكار و تجربيات در ميان دانشگاهيان( اساتید، کارمندان و دانشجویان)
7-    مشاركت دانشگاهيان در سطح برنامه ريزي و تصميم گيري در حوزه هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی
8-    لحاظ نمودن عناصر هويت  ايراني - اسلامي در فعاليتهاي فرهنگي و  اجتماعي در قالب طرح های ماندگار فرهنگی
9-    ارائه الگو هاي مناسب و کار آمد از طريق معرفي شخصيتهاي برجسته ايران و اسلام در حوزه هاي مختلف در قالب طرح های ماندگار فرهنگی
10-    ترويج عناصر مغفول فرهنگ ايراني - اسلامي در دانشگاه با استفاده از روشهاي موثر و هماهنگ با محيطهاي دانشگاهي در قالب طرح های ماندگار فرهنگی
11-    تمرکز بر همگرايي مذهبي و قومي و تاکيد بر وجوه مشترک فرهنگي وديني
12-    معرفي موفقيتهاي جوانان ايراني به خصوص جوانان استان هرمزگان  با هدف تقويت تعلق خاطر به ايران و دانشگاه
13-      تقويت نقش  بانوان در اقدامات اجرايي موثر فرهنگی و اجتماعی در تمامي عرصه ها
14-     تقويت ارزشهاي اصيل اخلاقي در ميان دانشگاهيان در قالب طرح ماندگار فرهنگی
15-     ايجاد زمينه براي تصحيح هنجارهاي ناكارآمد در ميان دانشگاهيان
16-     پررنگ نمودن اصول اخلاقي در توليد و ترويج علم
17-     تقويت زير ساختها و توسعه امکانات زير بنايي فرهنگی و اجتماعی در جهت انجام فعاليتهاي موثر فرهنگی و   اجتماعی در دانشگاه در قالب طرح های ماندگار فرهنگی
18-     حمايت از توليد محصولات و آثار فرهنگي متناسب با فضا هاي دانشگاهي در قالب طرح های ماندگار فرهنگی
19-    حمایت از انتشار نشریات دانشجوئی دانشگاه در قالب طرح های ماندگار فرهنگی
20-     تسهيل و متناسب سازي امکانات با نيازهاي روز فضا هاي فرهنگي
21-     اهتمام ویژه دربرگزاری کرسی های آزاد اندیشی و مناظره های دانشجوئی مطابق با منویات مقام معظم رهبری در قالب طرح های  ماندگار فرهنگی
22-    برگزاری کلاس های فوق برنامه فرهنگی
راهبردها و برنامه هاي عملياتي معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در زمینه های دانشجوئی:
1-اداره امورخوابگاه های دانشجویی دانشگاه
2-  راهنمايي و ارائه مشاوره(تحصیلی، خانوادگی ، روحی و روانی،  فرهنگی و ...) به دانشجويان
3-  انجام امورات مربوط به دانشجویان مشمول( صدور و لغو معافیت تحصیلی، پیگیری سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول ) و...
4- انجام  امورات مربوط به نقل و انتقالات دانشجویان بر اساس آئین نامه نقل و انتقالات دانشجوئی
5-  تشکیل جلسات كميته انضباطي بدوی دانشجويي دانشگاه
6- نظارت بر سلف سرویسها و سالن ها ی غذاخوری و بوفه های  دانشگاه
7- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان  اعم از صدور گواهینامه موقت، دانشنامه و ...
8- پاسخ به هرگونه مكاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهاي دولتي
9-   صدور کارت دانشجوئی برای دانشجویان
10- تنظیم گزارش های مربوط به فعالیت های امور دانشجویی
11- اعمال و نظارت بر  تخفیفات شهریه  دانشجویان
12-  انجام امورات مربوط به دانشجویان عضو ستاد شاهد و ایثارگر
13-    انجام امورات مربوط به نیروهای کار دانشجوئی
14-   انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق