امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه مدار الکتریکی / مدار الکترونیکی

كارشناس آزمايشگاه: سلمه داوري نژاد

 

شرح آزمايشات انجام شده:

آزمايشگاه مدار الكتريكي: آشنايي با اسيلوسكوپ (كاربرد اسيلوسكوپ - انواع اسيلوسكوپ - آشنايي با پانل كنترل اسيلوسكوپ - آشنايي با مدارات داخلي اسيلوسكوپ و روش كار با آن) - بررسي كاليبره بودن اسيلوسكوپ و صحت پروبها - آشنايي با مولتي‌مترهاي ديجيتالي - بررسي رفتار فركانسي مولتي مترهاي ديجيتال - بررسي مقاومت ورودي در حالت آمپرمتر - بررسي مقاومت در حالت ولت متر - بررسي قانون اهم و قوانين ولتاژ و جريان هاي كيرشهف - قوانين تقسيم ولتاژ و تقسيم جريان - بررسي مدار تونن و نورتن - قضيه انتقال حداكثر توان - بررسي مدار پل و تسون و ...

آزمايشگاه مدار الكترونيكي: منحني مشخصه ديود - يكسو كننده‌ها - مدارهاي برش - جهش و جند برابركننده - منحني مشخصه ترانزيستور - آشنايي با حالات مختلف ترانزيستور (قطع-اشباع-فعال) - تقويت كننده اميتر مشترك - تقويت كلكتور مشترك - تقويت‌كننده دو طبقه - تقويت‌كننده بيس مشترك  و ...

  

رشته‌هاي مرتبط:

آز مدارالكتريكي - آزمدار الكترونيكي

 

دستگاه‌ها و ابزارهاي مهم:

سيگنال ژنراتور - منبع تغذيه DC - مولتي‌متر - اسيلوسكوپ