امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه مدار مجتمع

كارشناس آزمايشگاه: سلمه داوري نژاد

 

شرح آزمايشات انجام شده:

Offset گيري - بررسي DC  مدار تقويت كننده - تقويت كننده معكوس كننده - تقويت كننده غير معكوس كننده - مقايسه كننده - مبدل سينوسي به مربعي - جمع‌كننده‌ها - تفريق كننده - يكسو كننده نيم موج - مشتق‌گير - انتگرال‌گير - تقويت كننده لگاريتمي

 

درس‌هاي ارائه شده:‌

آزمايشگاه مدارمجتمع خطي

 

رشته‌هاي مرتبط:

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

 

دستگاه‌ها وابزارهاي مهم:

اسيلوسكوپ - فانگشن ژنراتور - منبع تغذيه DC - مولتي متر