امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه مدار مخابراتی

كارشناس آزمايشگاه: سلمه داوري نژاد

 

شرح آزمايشات انجام شده:

بررسي  اسيلاتور مخابراتي (كولپيتس - هارتلي) - مدولاتور AM - دمولاتور DSB-SC(Double Side Bond-Suppressed) - فيلترهاي اكتيو مرتبه دوم (بالاگذر - پايين گذر) و ...

 

درس‌هاي ارائه شده:‌

آزمايشگاه مدارمخابراتي

 

رشته‌هاي مرتبط:

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

 

دستگاه‌ها وابزارهاي مهم:

ست آموزشي مخابرات - اسيلوسكوپ - فانگشن ژنراتور - LCR متر - سيگنال ژنراتور