امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه مکانیک خاک

شرح آزمایشات انجام شده :
تک محوری – سه محوری – حد خمیر ي– درصد رطوبت - برش مستقیم – دانه بندی  C.B.R

درسهای ارائه شده :
مکانیک خاک - خاکشناسی - رسوب شناسی

رشته های مرتبط :
عمران - محیط زیست


دستگاهها و ابزارهای مهم :
تک محوری - سه محوری - برش مستقیم  - سري كامل الك با قالب "8 – دستگاه شيكر الك – دستگاه شيكر ارلن- گرمخانه- كاساگراندا- دستگاه تعيين حد انقباض- هيدرومتر- چكش كمپكشن 10 پوندي – چكش كمپكشن 5 پوندي - قالب تراكم 6 اينچ - قالب تراكم 4 اينچ - دستگاه C.B.R ديجيتالي – دستگاه نفوذپذيري با بار ثابت - دستگاه تحكيم – دستگاه C.B.R دستي - دستگاه تك محوري دستي – ترازوي 20كيلو گرمي – ترازوي ديجيتالي با حساسيت 0.1 گرمي - ترازوي 2610 گرمي –سندباتل 6 اينچ- سندباتل4 اينچ - دستگاه HMP جهت تعيين مدل ديناميكي خاك - مجموعه كامل SPT) Standard penetration test) -  مجموعه كامل آزمايش فشار صفحه اي Plate Bearing Test با متعلقات