امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه نقشه خوانی و علوم زمین

كارشناس آزمايشگاه: ‌ليلا نجابت

 

شرح آزمايشات انجام شده:

آشنايي با نقشه‌هاي توپوگرافي و طرز كار با آنها - آشنايي با عكس‌هاي هوايي و طرز كار با آنها - آشنايي با ساختمان زمين و عملكرد نيروهاي داخلي زمين   

 

درس‌هاي ارائه شده:

زمين‌شناسي ساختماني - زمين‌شناسي عمومي - فتوژئولوژي - كارتوگرافي - مساحي و نقشه‌برداري - نقشه‌برداري كاربردي - نقشه‌برداري تكميلي - پروژه‌هاي عمليات صحرايي

 

رشته‌هاي مرتبط:

زمين‌شناسي - مرتع و آبخيزداري - محيط زيست

 

دستگاه‌ها و ابزارهاي مهم:

استريوسكوپ - عكس‌هاي هوايي - پلاني متر - كرويمتر - شيب سنج - ميزنور - نقشه‌هاي توپوگرافي - بلوكهاي تكتونيكي - قطب‌نما - كمپاس‌هاي كلارك و برانتون - جعبه سختي