امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه پراتيك/ آناتومي

كارشناس آزمايشگاه:‌ فرزانه صيحاني

 

شرح آزمايشات انجام شده:

اسكراب كردن به روش جراحي - تغيير وضعيت و جابجايي مددجو - مهارت‌هاي بهداشت فردي - ثبت و كنترل علائم حياتي - كاربرد درماني سرما و گرما - پذيرش - انتقال و ترخيص - برطرف كردن نيازهاي دفع ادراري (سونداژ) - لوله معده - گاستروستومي - كلوستومي - باز كردن وسايل استريل - اكسيژن رساني - ساكشن دهان و بيني - تراكياستومي - پانسمان - مراقبت از درن - كشيدن بخيه (كوتاه كردن و درآوردن درن) - دارو درماني - انواع بانداژ - سرم درماني - خون‌گيري

                                                                                                                      

درس‌هاي ارائه شده:

اصول و مهارتهاي پرستاري - پرستاري در بحران و فوريت‌ها

 

رشته‌هاي مرتبط:

پرستاري

 

دستگاه‌ها وابزارهاي مهم:

فشارسنج - گوشي پزشكي - انواع ست جراحي - انواع ميز پانسمان و ترالي اورژانس - پايه سرم - پاروان - مانكن نيم تنه - مانكن تمام تنه - مانكن تمام تنه ديجيتال - ماكت قدامي  گوارش - ماكت دستگاه عصبي - نماي كناري واژن - نماي كناري پنس - نماي كليه - ماكت برش كليه - ماكت ماهيچه سر و صورت - برش عرضي عصبي - برش عرضي مغز - ماكت  قلب و عروق - مانكن مدل نوزاد - مانومتر - ساكشن - برش عرضي پا - مفصل زانو - مفصل شانه و كتف - مفصل آرنج - اسكلت بزرگ - كيت آموزشي دست جهت آنژيوكت - برش كليه و گوارش - برش دستگاه عصبي - مولاژ مغز -  كيت آموزشي دست و پا جهت سوچر - كيت آموزشي باتكس - مدل تزريق - ترازوي بچه - تخت زايمان - مولاژ ماهيچه - مولاژ مراحل زايمان - مولاژ اسكلت - مولاژ گردش خون - ماكت ماهيچه دست - ماكت ماهيچه پا - ماكت مغز و سر - ماكت نيمكره مغز - ماكت جمجمه - ستون مهره‌ها - مولاژ كامل گوش - مولاژ دندان و لثه - مولاژ زبان - مولاژ دندان (برش عرضي) - مولاژ پايه‌دار كبد - مولاژ پايه‌دار كليه - مولاژ پايه‌دار معده - مولاژ پايه‌دار معده و دوازدهه ‌- مولاژ قلب - مولاژ قلب با عروق - ماكت كليه - برش عرضي پا   

 

انواع وسايل مصرفي:

داروها - سرم‌ها - آنژيوكت - سوند - NGT - لوله‌هاي تراكئوستومي ‌- نخ بخيه