امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه فیزیک الكتريسته

كارشناس آزمايشگاه: سميرا محمــودي

 

شرح آزمايشات انجام شده:

مقاومت هاي سري و موازي - قوانين كيرشهف - پل تار - پل وتستون - بررسي قانون اهم - شارژ و دشارژ خازن - پديده هاي الكترو مغناطيسي - اندازه گيري مقاومت ويژه - بررسي ميدان مغناطيسي زمين - بررسي و آشنايي با اسيلوسكوپ - بررسي مدارهاي RCL - بررسي مدارهاي RL  و RC

 

درس هاي ارائه شده:

آزمايشگاه فيزيك الكتريسيته - آزمايشگاه فيزيك 2

 

رشته هاي مرتبط:

فيزيك - زمين شناسي - مهندسي كامپيوتر - علوم تجربي - شيمي - متالوژي

 

دستگاه ها وابزارهاي مهم:

مولتي متر - ولتمتر - آمپرمتر - اهم متر - جعبه مقاومت - دستگاه پل تار - جعبه خازن - الكترو - منبع تغذيه  ACو DC - مگنت بزرگ - دستگاه بررسي جريان فوكو - دستگاه مقاومت ويژه - گالوانومتر تانژانت - رئوستا - قطب نما - سيم پيچ - سيگنال ژنراتور - اسيلوسكوپ - هسته سيم پيچ