امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه فیزیک حرارت/مكانيك

كارشناس آزمايشگاه: سميرا محمــودي

 

شرح آزمايشات انجام شده:

در اين آزمايشگاه آزمايش‌هاي مربوط به فيزيك حرارت انجام می‌شود که شامل این موارد است: اندازه‌گيري ظرفيت گرمايي كالريمتر - اندازه‌گيري سرعت صوت در آب - اندازه گيري گرماي نهان ذوب - اندازه‌گيري نهان تبخير - ضريب انبساط طولي در جامدات - بررسي قانون گازها - آزمايش بويل ماريوت - آزمايش شارل گيلوساك

آزمايش هاي مربوط به فيزيك مكانيك انجام می‌شود که شامل این موارد است: آشنايي با وسايل اندازه‎گيري (كوليس - ميكرومتر - اسفرومتر - ترازو) - سقوط آزاد - ماشين آتوود - آونگ ساده، مركب و فيزيكي - آونگ بالستيك - حركت پرتابي - بررسي قوانين برخورد (ريل هوا) - آزمايش ارشميدوس - فنرها - بدست آوردن ضريب اصطكاك (سطح شيبدار) - ميز نيرو (بررسي قوانين بردارها)

 

درس‌هاي ارائه شده:

آزمايشگاه فيزيك حرارت - آزمايشگاه فيزيك مكانيك - آزمايشگاه فيزيك عمومي

 

رشته‌هاي مرتبط:

فيزيك - زمين شناسي - مهندسي عمران - مهندسي كامپيوتر - مهندسي محيط زيست - مهندسي شيلات - مرتع وآبخيزداري - علوم تجربي - شيمي - متالوژي

 

دستگاه‌ها وابزارهاي مهم:

دستگاه  بويل ماريوت - سيركولاتور - ترمورگولاتور - انبساط سنج طولي - ميله‌هاي فلزي (مس - آلومينيوم - برنج) - متر ديجيتال - كيت اپتيك (انواع كالريمتر - هات پليت - ترمومتر ديجيتال - عدسي - آينه - ريل اپتيكي) - كوليس - اسفرومتر - ترازوي سه اهرمي - دستگاه سقوط آزاد و ماشين آتوود - دستگاه آزمايش حركت پرتابي و تابلوي بالستيك - ريل هوا - پمپ هوا - استوانه ارشميدس - سطح شيبدار - ميز نيرو - تايمر ديجيتال - نيروسنج - كورنومتر