امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمايشگاه هيدروليك

كارشناس آزمايشگاه:  شهريــار زماني

 

شرح آزمايشات انجام شده:

هيدروليك - مكانيك سيالات - آبياري عمومي - هيدروليك انحار

 

درس‌هاي ارائه شده:‌

آزمايشگاه هيدرولوژي - آزمايشگاه هيدروليك - آزمايشگاه هيدروليك انحار

 

رشته‌هاي مرتبط:

محيط زيست - مهندسي كشاورزي - مهندسي عمران

 

دستگاه‌ها و ابزارهاي مهم:

فلوم - ميز هيدرواستاتيك - دستگاه دبي سنج - فلوم آموزشي چند منظوره 5/5 متري - دستگاه افت در زانوها و خم ها - ست اندازه‌گيري جريان در مجاري روباز - ميز هيدروليك حجمي