امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه فیزیک مدرن

كارشناس آزمايشگاه: سميرا محمــودي

 

شرح آزمايشات انجام شده:

در اين آزمايشگاه آزمايش‌هاي مربوط به فيزيك جديد انجام می‌شود: اثر فتوالكتريسيته - قطره روغن ميليكان - تابش جسم سياه - گسيل و جذب نور - تشديد اسپين الكترون - سري بالمر (طيف‌ سنجي) - آزمايش مايكلسون

 

درس‌هاي ارائه شده:

آزمايشگاه فيزيك مدرن

 

رشته هاي مرتبط :

فيزيك

 

دستگاه‌ها وابزارهاي مهم:

ترموپيل - جسم سياه - كوره الكتريكي - ديافراگم سرد كننده - ميكرو ولتمتر - ديمر و دماسنج ديجيتال -  ميزچه اپتيكي - نورافكن - عدسي - منبع تغذيه ولتاژ بالا - مجموعه لامپ‌هاي طيفي (Hg.Ne.Ar) - اسپكتروفتومتر با توري پراش - دستگاه آزمايش فتو الكتريسيته به همراه سيستم الكترونيك فتو الكتريسيته - دستگاه ميليكان به كموتاتور الكترونيك - دمنده هوا - سيستم الكترونيك ميليكان - لامپ هيدروژن - دستگاه نمايش