امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه ژنتیک

كارشناس آزمايشگاه: آرش باقــري

 

رشته‌هاي مرتبط: شيلات - بيولوژي دريا - مديريت محيط زيست

 

دستگاه‌ها و ابزارهاي مهم: كجل داكت - ميكروسانتريوفوژ يخچال‌دار - PCR