امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه ريزپردازنده - ميكروپرسسور

كارشناس آزمايشگاه: سلمه داوري نژاد

 

شرح آزمايشات انجام شده:

آزمايشگاه كنترل خطي:‌

آشنايي با نحوه پياده سازي الكترونيكي و شناسايي فرايندها و كنترل كننده ها - مقايسه كنترل بدون بازخور (حلقه باز) و كنترل به كمك بازخور (حلقه بسته) - پياده سازي و شناسايي جبرانساز پيشفاز و چگونگي استفاده از آن در سيستم هاي حلقه بسته - كنترل كننده تناسبي، انتگرالي و مشتق گير - شناسايي و كنترل فرايند حرارتي - شناسايي و كنترل سيستم سروموتور

آزمايشگاه ريزپردازنده:

دستورالعمل هاي ورودي و خروجي 88/8086 - طراحي پورت ورودي و خروجي - عمليات دروني ميكروپرسسور - توصيف پايه هاي 8086 و 8088 - مالتي پلكس داده و آدرس - ريجسترهاي داخلي ميكروپرسسور ...

 

درس هاي ارائه شده :

آزمايشگاه كنترل خطي - آزمايشگاه ريزپردازنده

 

رشته هاي مرتبط:

مهندسي کامپیوتر - مهندسي تكنولوژي الكترونيك

 

دستگاه ها وابزارهاي مهم:

كامپيوتر - برد آموزشي 8086 - ست  آزمايشگاه كنترل خطي - اسيلوسكوپ - سروموتور