امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه تشریح

شرح آزمایشات انجام شده :
تشریح آبزیان و جانوران مربوطه بخصوص دریایی جهت واحدهای عملی و کلید شناسایی آنها و نیز مشاهده میکروسکوپی موجودات تک سلولی متخص دروس جانور شناسی - تعیین گروه خونی و مشاهده گلبولهای سفید و قرمز و نیز بررسی سلول در محیط های هیپرتونیک، ایزوتونیک و هیپوتونیک مختص دروس فیزیولوژی جانوری - مشاهده نمونه های سلولی شامل: تقسیمات میوز و میتوز و مراحل آن توسط میکروسکوپ مختص درس ژنتیک

درسهای ارائه شده:
فیزیولوژی جانوری(1,2 و 3) - جانور شناسی(1 و 2) - جنین شناسی_ژنتیک - تشریح جانوران

رشته های مرتبط :
شیلات - محیط زیست - بیولوژی دریا

دستگاهها و ابزارهای مهم:
7 دستگاه میکروسکوپ - میزهای مخصوص تشریح - ابزار تشریح - لوپ آزمایشگاهی

------------------------------------------------

آزمایشگاه ماهی شناسی

شرح آزمایشات انجام شده:
شناسایی گونه های آبزی و مطالعه اسامی علمی - گونه ها و ریخت شناسی (مور فولوژی)آنها - بررسی و مطالعه نحوه تولید و تکثیر ماهیان بخصوص ماهیان تزئینی - برگزاری کلاسهای عملی

درسهای ارائه شده:
ماهی شناسی عمومی - ماهی شناسی سیستماتیک - تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی

رشته های مرتبط:
شیلات - بیولوژی دریا

دستگاهها و ابزارهای مهم:
اکثر نمونه های تاکسیدرمی شده فیکس شده خلیج فارس و دریای عمان - آکواریومهای آب شور (دریایی ) و آب شیرین - میکروسکوپ و لوپ آزمایشگاهی

 

-------------------------------------------------

آزمایشگاه تاکسیدرمی

شرح آزمایشات انجام شده:
شناسایی  و جمع آوری نمونه های آبزی، پرندگان و پستانداران - نگهداری و ساخت بصورت تاکسیدرمی و فیکس شده و ارائه به آزمایشگاهها و موزه ها - تهیه نمونه برای موزه های خارج از دانشگاه

درسهای ارائه شده:
برگزاری کلاسهای آموزش تاکسیدرمی

رشته های مرتبط:
شیلات - بیولوژی دریا - محیط زیست

دستگاهها و ابزارهای مهم :
فریزر - یخچال - میز های مخصوص تاکسیدرمی - ابزار مختص تاکسیدرمی