امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه شیمی – بیوشیمی

كارشناس آزمايشگاه: هاني داوري

 

شرح آزمايشات انجام شده:

محلول سازي - سختي آب (موقت و دائم) - بررسي اثر دما بر سرعت واكنش - بررسي اثر غلظت بر سرعت واكنش - تعيين دانسيته يك مايع - دانسيته فلز - عدد آووگادرو - تعيين دماي انحلال - تيتر كردن اسيد و باز - تعيين جرم مولكولي از طريق كاهش نقطه انجماد - تيتر كردن اكسايش و كاهش - شناسايي گروه آهن (گروه3) - شناسايي گروه كلسيم (گروه 4) - شناسايي گروه قليايي ها (گروه 5) - شناسايي  آنيون ها

 

درس هاي ارائه شده:

شيمي عمومي .- شيمي 2 و 1 - هيدروشيمي .- بيوشيمي

 

رشته هاي مرتبط:

شيلات - محيط زيست - فيزيك - رياضي - بيولوژي دريا - مرتع وآبخيزداري - زمين شناسي

 

دستگاه ها وابزارهاي مهم:

آنكوباتور - شيكر - هات پليت - بن ماري - سانتريفيوژ - اسپكتروفتومتر