امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آخرين اخبار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

نشست مدیرکل فرهنگی و اجتماعی با کانون های دانشجویی

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بندرعباس:

پویایی حوزه فرهنگی بر گرفته از مشارکت و اعتماد به دانشجوست

مدیر کل فرهنگی دانشگاه

 مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی،با اشاره به دستاوردهای فرهنگی گفت:« رمز پویایی حوزه فرهنگی دانشگاه ، برگرفته از اعتماد به دانشجو و فراهم ساختن زمینه مشارکت آنان در امور فرهنگی و اجتماعی است.»

 به گزارش روابط عمومی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از خانه فرهنگ و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس اظهار داشت. «رشد محسوس تعداد کانونهای فرهنگی و اجتماعی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نوید بخش دانشجو محور شدن فعالیت های فرهنگی به عنوان یکی از اهداف کلان دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی است.»

 دکتر حبیب اله اسماعیلی با بیان این که نقش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در توفیقات حوزه فرهنگی غیرقابل انکار است اظهار داشت:« از این که امروز هیچ دانشجوئی با حوزه فرهنگی غریبه نیست و قشر دانشجو با هر عقیده و سلیقه ای ضمن رعایت چارچوب ها ی قانونی می تواند در دانشگاه فعالیت فرهنگی کند به خود می بالیم و این سیاستیست که حوزه فرهنگی دانشگاه آنرا دنبال می کند.»

 این مقام مسئول با تاکید بر این که متولیان فرهنگی از نقد دانشجوئی نهراسند و صدای دانشجو را بشنوند اظهار داشت:«مطالبه گری و نقد منصفانه جزء رسالت اصلی دانشجوست و پویایی و نشاط دانشگاه را به همراه خواهد داشت.»

 وی ضمن قدردانی از مسئولین واحد بندرعباس در تخصیص فضای کار و امکانات به کانونهای دانشجوئی اظهار داشت:« توجه به فعالیت های دانشجویی در حوزه فرهنگی یکی از ملاک های اصلی ارزیابی مدیران فرهنگی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیست.»

 گفتنی است در ابتدای جلسه معاون دانشجوئی و فرهنگی واحد بندرعباس به ارائه گزارشی از عملکرد کانونهای فرهنگی و اجتماعی پرداخت و از حمایت های رئیس واحد بندرعباس از برنامه های فرهنگی دانشگاه تقدیر کرد.

این جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان عضو کانونهای فرهنگی و اجتماعی به پایان رسید